ITEM METADATA RECORD
Title: Behandeling van "community-acquired" pneumonie: monotherapie of combinaties van antibiotica?
Authors: vandecasteel, s ×
Peetermans, Willy #
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:57 issue:20 pages:1438-1444
Abstract: Community-acquired pneumonie (CAP) is een vaak voorkomende aandoening die aanleiding geeft tot belangrijke morbiditeit en mortaliteit. CAP wordt in een eerste fase empirisch behandeld. Men kiest voor een doeltreffende behandeling, rekening houdend met de vermoedelijke pathogeen (of pathogenen) en zijn (hun) gevoeligheidsprofiel. Gelet op de mogelijke bijwerkingen en de selectie van antibioticaresistente kiemen, moet een te breed spectrum evenwel vermeden worden.
In de meeste gevallen zal men gebruikmaken van een b-lactamantibioticum dat de klassieke bacteriële pathogenen dekt. Bij vermoeden van een pneumonie door Mycoplasma of Chlamydia is een neomacrolide of doxycycline aangewezen. Toevoegen van een neomacrolide aan een b-lactamantibioticum is enkel aangewezen bij erg zieke patiënten of wanneer men een Legionella-pneumonie vermoedt.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.