ITEM METADATA RECORD
Title: Het risico op congenitale cytomegalovirusinfectie bij zwangere gezondheidswerkers
Authors: Devos, Timothy ×
Spitz, Bernard
Peetermans, Willy #
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:57 issue:13 pages:936-942
Abstract: De cytomegalovirus(CMV)-infectie is de meest voorkomende en klinisch belangrijke congenitale virale infectie, nu rubella een zeldzaamheid werd door de succesvolle vaccinatiecampagnes.
Congenitale CMV-infectie is aanwezig bij 0,5 tot 2% van alle borelingen. Bij primo-infectie van de moeder tijdens de zwangerschap grijpt er een transplacentaire transmissie plaats in 40 tot 50% van de gevallen, maar slechts bij 15% van de foetussen ontwikkelt zich een CMV-ziektebeeld. Bij een derde (5%) betreft het de cytomegalovirus-inclusieziekte met ernstige symptomen (laag geboortegewicht, microcefalie met intracraniale calcificaties, mentale en motorische retardatie, chorioretinitis, hepatosplenomegalie, geelzucht, hemolytische anemie en trombocytopenische purpura) en een hoge mortaliteit (10 tot 30%). De overige 10% ontwikkelt een milder ziektebeeld.
Het risico op primo-infectie verhoogt tot vijfmaal voor zwangere werkneemsters in kinderdagverblijven. Het risico voor gezondheidswerkers in ziekenhuizen stijgt niet, ook niet op risicoafdelingen zoals pediatrie-, niertransplantatie- en dialyse-eenheden, indien de standaardvoorzorgsmaatregelen van ziekenhuishygiëne en infectiepreventie worden opgevolgd.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
Hematology Section (-)
Academic Centre for Nursing and Midwifery
Laboratory of Experimental Transplantation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.