ITEM METADATA RECORD
Title: Medische problemen tijdens of na een tropenreis
Authors: Peetermans, Willy # ×
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:57 issue:12 pages:833-836
Abstract: Steeds meer mensen maken een reis naar de (sub)tropen. Voor reizigersadvies wordt een beroep gedaan op de huisarts of een gespecialiseerd centrum voor reisgeneeskunde. De jaarlijks aangepaste aanbevelingen van de Belgische Wetenschappelijke Studiegroep voor Reisgeneeskunde en de Wereldgezondheidsorganisatie zijn belangrijke referenties.
Medische problemen tijdens de reis doen zich voor bij 18 tot 75% van de reizigers. Bij ongeveer 5% is een consultatie bij een arts vereist en bij 0,25% een ziekenhuisopname.
Infecties zijn het meest voorkomende gezondheidsprobleem tijdens de reis. Reizigersdiarree is de meest voorkomende reizigersziekte, malaria de meest gevreesde.
De belangrijkste doodsoorzaken tijdens een tropenreis zijn echter cardiovasculaire aandoeningen en ongevallen.
Koorts na een tropenreis is de voornaamste reden voor hospitalisatie en meestal het gevolg van een importinfectieziekte, voornamelijk malaria. In de differentiaaldiagnose moeten ook niet-tropische oorzaken van koorts overwogen worden.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.