ITEM METADATA RECORD
Title: Candida-spondylodiscitis: ervaring bij 6 patiënten en een overzicht van de literatuur
Authors: Hendrickx, L ×
Van Wijngaerden, Eric
Peetermans, Willy #
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:57 issue:7 pages:507-510
Abstract: Ofschoon de incidentie van invasieve Candida-infecties de laatste jaren sterk toegenomen is, blijft Candida-spondylodiscitis een zeldzaamheid.
60% ontstaat als verwikkeling van een voorafgaande candidemie. Als belangrijke risicofactoren hiervoor vermelden we het gebruik van breedspectrumantibiotica en van centrale intravasculaire katheters, een uitgebreide chirurgie, parenterale nutritie, neutropenie, behandeling met immunosuppressiva of corticosteroïden en radiotherapie. In de gevallen van Candida-spondylodiscitis zonder voorafgaande gedocumenteerde candidemie kunnen meestal dezelfde risicofactoren geidentificeerd worden.
Specifieke klinische, biochemische of radiologische bevindingen voor Candida-spondylodiscitis ontbreken. De diagnose wordt gesteld door cultuur van de geïnfecteerde wervel of discus.
We raden een vroegtijdige heelkundige behandeling aan in combinatie met langdurige antifungale therapie.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.