ITEM METADATA RECORD
Title: Behandeling van invasieve aspergillose met amfotericine B en lipideformuleringen van amfotericine B
Authors: Scharpé, J ×
Maertens, J
Peetermans, Willy #
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:56 issue:18 pages:1325-1332
Abstract: Amfotericine B (AmB) was jarenlang de hoeksteen van de behandeling van invasieve aspergillose. De sterfte van deze aandoening is echter hoog ondanks deze behandeling. Daarenboven komen er vaak problemen van intolerantie en toxiciteit voor.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van nieuwe lipideformuleringen van AmB bij de behandeling van vermoedelijke of bewezen invasieve aspergillose. De lipideformuleringen ABLC, ABCD en L-AmB (liposomaal AmB) zijn duidelijk minder nefrotoxisch en ook de infusiegerelateerde toxiciteit is in min of meerdere mate gedaald. Een beter klinisch antwoord en overleving konden echter nog niet aangetoond worden. Het gebruik van deze bijzonder dure lipideformuleringen dient beperkt te gebeuren in afwachting van meer klinische studies.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.