ITEM METADATA RECORD
Title: Antibioticaprofylaxe bij patiënten met gewrichtsprothesen
Authors: Moonen, E ×
Westhovens, Rene
Peetermans, Willy #
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:56 issue:7 pages:504-508
Abstract: Deze bijdrage handelt over de richtlijnen voor antibioticaprofylaxe bij patiënten met gewrichtsprothesen die een medische, heelkundige of tandheelkundige ingreep dienen te ondergaan. Antibioticaprofylaxe bij het plaatsen van gewrichtsprothesen komt in deze bijdrage niet aan bod.

Naar analogie met de antibioticaprofylaxe ter preventie van infectieuze endocarditis, worden vaak antibiotica voorgeschreven bij patiënten met een gewrichtsprothese. Nochtans zijn er belangrijke verschillen in de microbiële etiologie en pathogenese tussen endocarditis en prothese-infecties. Een scherpe indicatiestelling en een aangepaste keuze van antibiotica zijn vereist. Recentelijk werden richtlijnen voor de praktijk gepubliceerd.

Enkel bij een beperkte groep patiënten met voorbeschikkende factoren die een (para)-medische ingreep ondergaan die gepaard gaat met een relevante transiënte bacteriëmie en bij patiënten die een infectie vertonen, wordt antibioticaprofylaxe bij patiënten met gewrichtsprothesen aanbevolen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
Rheumatology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.