ITEM METADATA RECORD
Title: Candidemie en invasieve Candida-infecties. Een overzicht
Authors: Schouten, j ×
Peetermans, Willy #
Issue Date: 1999
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:55 issue:11 pages:776-782
Abstract: Candidemie en invasieve Candida-infecties nemen in het spectrum van de nosocomiale infecties een steeds belangrijkere plaats in. Risicofactoren zijn de aanwezigheid van diep-intravasculaire katheters, langdurige neutropenie, kolonisatie door Candida-species, breedspectrumantibiotica, hemodialyse en abdominale ingrepen. In de diagnostiek strekt een geïntegreerde benadering van klinische en laboratoriumgegevens tot aanbeveling. Candidemie moet steeds behandeld worden en intravasculaire katheters dienen vervangen of verwijderd te worden. Fluconazol heeft amfotericine B als antifungale medicatie in de eerste lijn voor Candida albicans-infecties grotendeels vervangen. De groeiende incidentie en de microbiële en klinische resistentie van de Candida-non-albicans-species vragen om een rationeel gebruik van de bestaande antifungale medicatie en nopen tot het zoeken naar nieuwe behandelingsvormen en strategieën.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.