ITEM METADATA RECORD
Title: Symptomatische trombocytopenie bij mononucleosis infectiosa
Authors: Joosen, H ×
Vermylen, J
Peetermans, Willy #
Issue Date: 1998
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:54 issue:22 pages:1578-1580
Abstract: Mononucleosis infectiosa veroorzaakt door het Epstein-Barr-virus is een frequente, goed gekende aandoening. Minder goed gekend is dat bij minder dan 1% van de patiënten een ernstige trombocytopenie kan optreden.
Een patiënt met een symptomatisch bloedplaatjestekort na een doorgemaakte EBV-infectie waarvoor een succesvolle behandeling met intraveneuze gammaglobulinen werd ingesteld, wordt beschreven.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.