ITEM METADATA RECORD
Title: Pneumokokkenvaccinatie in België in 1996 en 1997
Authors: Peetermans, Willy # ×
Issue Date: 1998
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:54 issue:17 pages:1196-1200
Abstract: Medio 1995 werd het 23-voudig pneumokokkenvaccin in ons land geregistreerd. Wetenschappelijke aanbevelingen over de indicaties en toepassing van het vaccin werden gepubliceerd.
In 1996 werden 166 000 vaccindosissen verstrekt en in 1997 211 000. Met deze cijfers scoort ons land zeer behoorlijk in vergelijking met andere westerse landen.
Ruim 85% van de vaccindosissen werd in september, oktober en november toegediend. De gelijklopende indicaties voor influenza- en pneumokokkenvaccinatie zijn hieraan niet vreemd. Toch moet benadrukt worden dat de influenzavaccinatie jaarlijks en de pneumokokkenvaccinatie slechts om de 5 jaar dient herhaald te worden.
Om de objectieven van een hoge vaccinatiegraad te bereiken is een volgehouden inspanning noodzakelijk.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.