ITEM METADATA RECORD
Title: Medische follow-up van de HIV-seropositieve patiënt
Authors: Peetermans, Willy # ×
Issue Date: 1998
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:54 issue:11 pages:767-772
Abstract: Nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en nieuwe mogelijkheden in de behandeling van HIV-infectie hebben tijdens de voorbije jaren het medisch beleid bij HIV-seropositieve patiënten ingrijpend gewijzigd.
Vroege opsporing van besmetting en symptomen, vroegere start van (combinatie-)therapie, belang van therapietrouw, herkenning van medicamenteuze nevenwerkingen en interacties, en de extramurale voortzetting van de behandeling zijn voor de huisarts en de specialist in een aids-referentiecentrum nieuwe aspecten van de zorg voor HIV-seropositieve en aids-patiënten.
Naast antiretrovirale therapie blijft profylaxe van opportunistische infecties een belangrijk deel uitmaken van de medicamenteuze behandeling van HIV-seropositieve patiënten.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.