ITEM METADATA RECORD
Title: Muziek voor de geboorte en doop van aartshertog Karel
Authors: Bouckaert, Bruno
Issue Date: 2000
Series Title: Historische reconstructie van de doopplechtigheid van Karel V 9 maart 1500 (programmaboek Bijloke-concerten) pages:4-11
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Musicology, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.