ITEM METADATA RECORD
Title: Enkele nieuwe inzichten over de stichting van een koralenschool in de collegiale kerk van Sint-Petrus te Rijsel door Philips de Goede (1425)
Other Titles: Aspecten van het muziekleven in Frans-Vlaanderen tijdens de late Middeleeuwen; 1
Authors: Bouckaert, Bruno # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Musica antiqua: actuele informatie over oude muziek vol:17 pages:53-61
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Musicology, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.