ITEM METADATA RECORD
Title: De virtuele universiteit van de toekomst. Levenslang leren: de uitdaging van de kennismaatschappij aanpakken met de nieuwe mogelijkheden van de informatiemaatschappij.
Authors: Van Petegem, Wim ×
Van der Perre, Georges #
Issue Date: 1997
Series Title: Het Ingenieursblad vol:Augustus/September pages:66-73
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Biomechanics Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.