ITEM METADATA RECORD
Title: De familieboom snoeien: naar eenvoudige structuren voor eigendom, bestuur en management
Authors: Lambrecht, Johan
Lievens, Jozef
Beens, Ellen
Issue Date: 2007
Publisher: Lannoo Campus
Abstract: Wanneer een familiebedrijf naar de volgende generatie gaat, kan het geconfronteerd worden met meer complexiteit: meer aandeelhouders, familietakken, familiale leidinggevenden, ... Bedrijfsfamilies kunnen formele instrumenten (familiaal charter, familievergaderingen, ...) hanteren om die complexere familiale relaties te beheren.
Bedrijfsfamilies kunnen de nakende of bestaande complexiteit ook beantwoorden met het invoeren van eenvoud in de eigendoms-, bestuurs- en/of managementstructuren. Ze snoeien dan de familieboom: vermindering van het aantal aandeelhouders, van het aantal leidinggevenden, van het aantal familietakken, enzovoort.
De vragen 'Wat, waarom en hoe snoeien?' en 'Wat zijn de gevolgen hiervan?' komen uitvoerig in dit boek aan bod en ze worden vanuit verschillende invalshoeken belicht (management, familiaal, juridisch-fiscaal, ...).
ISBN: 978-90-209-6730-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.