ITEM METADATA RECORD
Title: Zelfstandige ondernemers in nood: ook zij kennen armoede
Authors: Lambrecht, Johan
Beens, Ellen
Issue Date: 2003
Publisher: Lannoo Campus
Abstract: 'Zelfstandige ondernemers in armoede, bestaat dat echt?'. Die vraag is tekenend voor het beeld dat een groot deel van de bevolking heeft van het zelfstandige ondernemerschap. Helaas is de werkelijkheid anders.
De armoede onder (ex-) zelfstandige ondernemers wordt in dit boek voor de eerste maal in België met cijfers en interviews bestudeerd, met een uitvoerige bespreking van de problemen en oorzaken. De auteurs reiken een dozijn concrete beleidsaanbevelingen aan om armoede onder zelfstandige ondernemers te voorkomen en te bestrijden. Dit boek bevat onmisbare informatie voor al wie - in de zelfstandigenorganisaties, in de hulpverlening en bij het beleid - betrokken is bij de miskende kant van het zelfstandig ondernemen.
ISBN: 978-90-209-5352-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.