ITEM METADATA RECORD
Title: Armoede onder zelfstandige ondernemers in België: een miskende en aparte realiteit
Authors: Lambrecht, Johan ×
Beens, Ellen #
Issue Date: 2005
Publisher: Katholieke Universiteit te Leuven, Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
Series Title: Tijdschrift voor economie en management vol:50 issue:3 pages:367-388
Abstract: Dit artikel bestudeert armoede onder zelfstandige ondernemers in België via een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak. Uit het onderzoek blijkt dat armoede onder hen iets aparts is. Ongeveer een derde van de zelfstandigen bevindt zich onder de armoedegrens van de volledige Belgische bevolking. Het is niet mogelijk om een precies profiel te tekenen van de zelfstandige ondernemers in armoede. Er zijn verschillende oorzaken die leiden tot armoede onder zelfstandige ondernemers, waardoor armoede er een meervoudig probleem vormt. We eindigen met concrete beleidsaanbevelingen, omdat er vooralsnog geen geïnstitutionaliseerde ondersteuning voor zelfstandige ondernemers in nood bestaat.
ISSN: 0772-7674
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
TEM_3_05_Lambrecht-Beens.pdfmain article Published 198KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.