ITEM METADATA RECORD
Title: Systemische afwijkingen door geneesmiddelen
Authors: Knockaert, Daniel # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:59 issue:1 pages:41-46
Abstract: Systemische afwijkingen door geneesmiddelen zijn klinisch gekenmerkt door koorts of inflammatietekens en aantasting van één of meer organen. Huidafwijkingen en eosinofilie komen veel minder vaak voor dan algemeen gedacht wordt.
Door geneesmiddelen veroorzaakte koorts is niet zo zeldzaam, maar wordt vaak niet onderkend. Vooral antibiotica, anti-epileptica en niet-steroïde antiflogistica zijn klassieke oorzaken. Het ontstaansmechanisme is in veel gevallen niet duidelijk omschreven, maar geneesmiddelen kunnen op veel manieren aanleiding geven tot temperatuurstijging. Er zijn geen specifieke diagnostische tests, hoewel huidtests en de lymfocytentransformatietest occasioneel nuttig kunnen zijn.
Corticosteroïden zijn zelden nodig als behandeling gezien het snelle opklaren van het beeld bij stopzetten van het geneesmiddel.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.