ITEM METADATA RECORD
Title: Bloedlactaatstijging: niet steeds een alarmerende bevinding. Lactaat en primaire (psychogene) hyperventilatie
Authors: Desplenter, S
Knockaert, Daniel # ×
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:57 issue:10 pages:710-714
Abstract: De bloedlactaatwaarde wordt reeds lang gebruikt als een diagnostische en prognostische parameter van hemodynamische instabiliteit en weefselhypoperfusie. Een verhoogde lactaatwaarde komt zo vaak voor bij kritiek zieke patiënten dat veel artsen een verhoogde lactaatwaarde gelijkstellen aan ernstig ziek zijn.
In dit onderzoek tonen we aan dat een matige lactaatstijging ook voorkomt bij ongeveer de helft van de patiënten met primaire (psychogene) hyperventilatie, een vaak voorkomende maar lichamelijk niet bedreigende pathologie op een spoedgevallenafdeling. De pathofysiologie van deze lactaatstijging is vermoedelijk multifactorieel. De verschillende verklarende hypothesen worden kritisch toegelicht.
De bepaling van het serumlactaat bij hyperventilerende patiënten is niet nodig maar omgekeerd moet een milde lactaatstijging niet steeds beschouwd worden als een uiting van ernstig onderliggend lichamelijk lijden.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.