ITEM METADATA RECORD
Title: Syncope
Authors: Knockaert, Daniel ×
Verelst, Sandra #
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:56 issue:20 pages:1450-1458
Abstract: Syncope is een vaak voorkomend probleem dat zeer veel oorzaken kan hebben. De arts moet pogen de ernstige vormen te onderkennen, terwijl de onschuldige vormen niet eens technisch hoeven geëxploreerd te worden. Inzicht in het ontstaansmechanisme van syncope moet tot een meer rationele (en goedkopere) benadering leiden.
In deze bijdrage wordt de waarde van de verschillende onderzoeken besproken. De meeste aandacht wordt besteed aan de oriënterende onderzoeken, die toelaten de essentiële vraag of het gaat om een cardiale oorzaak of niet, te beantwoorden.
De behandeling hangt af van de oorzaak en wordt slechts zeer summier besproken.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
Emergency Medicine
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.