ITEM METADATA RECORD
Title: Niet-cardiale thoracale pijn
Authors: Frans, Eric ×
Knockaert, Daniel #
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:56 issue:20 pages:1443-1449
Abstract: Niet-cardiale thoracale pijn kan te wijten zijn aan een hele reeks oorzaken. Uitsluiten van enkele ernstige aandoeningen en eindigen met de diagnose "onverklaarde thoracale pijn" lijkt voor veel patiënten niet de beste benadering te zijn.
In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de globale benadering van de patiënt met niet-cardiale pijn en wordt de diagnostische strategie voor een aantal frequente en meer zeldzame, maar ernstige oorzaken toegelicht.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.