ITEM METADATA RECORD
Title: Behandeling van anafylaxie
Authors: Knockaert, Daniel # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:61 issue:16 pages:1165-1170
Abstract: Voor de behandeling van anafylaxie zijn er geen op evidentie gebaseerde richtlijnen beschikbaar. Inzicht in de fysiopathologie verklaart de centrale rol van adrenaline en zuurstof in de behandeling. De therapie wordt aangepast aan de ernst van de reactie.
Voor huid- en onschuldige mucosale symptomen volstaat een antihistaminicum, voor bronchospasmen de klassieke bèta-2-bronchodilatatoren in verstuivervorm.
Voor de ernstige reacties met dreigende asfyxie en/of weerslag op de circulatie is adrenaline levensreddend, maar verkeerd gebruik kan fataal zijn. Kennis van de juiste toedieningsweg en dosis is dus essentieel. Volume-expansietherapie en corticosteroïden hebben slechts een beperkte rol.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.