ITEM METADATA RECORD
Title: De aanpak van encefalopathie op de spoedgevallendienst: algemeen beeld en casuïstiek
Authors: Meersseman, Wouter ×
Knockaert, Daniel
Thijs, Vincent #
Issue Date: 2007
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:63 issue:11 pages:499-506
Abstract: Op de spoedgevallendienst is de differentiaaldiagnose van een acute verwardheid zeer breed. Gezien het soms levensbedreigende karakter is een snelle aanpak via een algemeen algoritme aangewezen.
Intoxicaties en primair neurologische aandoeningen komen voor bij een belangrijk deel van de verwarde patiënten. De neuroloog en de urgentiearts dienen dan ook vroeg betrokken te worden. Heel wat internistische aandoeningen kunnen ook gepaard gaan met encefalopathie. Een uremie en een hepatische encefalopathie zijn gemakkelijk te herkennen, maar de oorzaken van zogenaamd metabole encefalopathieën zijn talrijk en niet altijd direct duidelijk.
Zonder volledig te willen zijn, wordt aan de hand van vier illustratieve ziektegeschiedenissen dieper ingegaan op een aantal internistische oorzaken van metabole en infectieuze encefalopathie.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
Research Group Experimental Neurology
Laboratory for Neurobiology (Vesalius Research Center)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.