ITEM METADATA RECORD
Title: Koorts en hyperthermie: fysiopathologie en therapie
Authors: Knockaert, Daniel # ×
Issue Date: 2007
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:63 issue:16 pages:719-725
Abstract: Koorts en hyperthermie zijn fysiopathologisch en prognostisch verschillende vormen van verhoging van de lichaamstemperatuur. Dit onderscheid wordt toegelicht aan de hand van een kort overzicht van de thermoregulatiefysiologie.
Het klassieke model over het ontstaan van koorts, waarbij pyrogene cytokinen en prostaglandine E2 een centrale rol toebedeeld krijgen, kan aan de hand van recente bevindingen verder verfijnd worden. Er zijn heel wat aanwijzingen dat koorts een nuttige verdedigingsreactie is bij infectie; de indicaties voor een symptomatische antipyretische behandeling zijn dan ook beperkt.
De klassieke antipyretica en andere koortswerende middelen worden kort besproken.
ISSN: 0371-683X
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.