ITEM METADATA RECORD
Title: Hartafwijkingen bij patiënten met systemische lupus erythematodes
Authors: Depoortere
Knockaert, Daniel # ×
Issue Date: 2007
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:63 issue:13 pages:624-629
Abstract: Systemische lupus erythematodes (SLE) is een niet zo vaak voorkomende maar toch vrij goed gekende en relatief gemakkelijk te diagnosticeren systemische ontstekingsziekte. Dankzij de huidige therapeutische aanpak zijn de levensverwachting en de levenskwaliteit voor de meeste patiënten vrij goed. De 10-jaarsoverleving bedraagt meer dan 90%.
SLE is het prototype van systeemziekte die alle structuren van het lichaam en dus ook het hart kan aantasten. Pericarditis en klepaantasting zijn klassieke uitingen van SLE. Dat SLE een duidelijke risico vormt voor atheromatose is minder goed gekend en eerder onverwacht voor een ziekte met een hoge incidentie bij jonge vrouwen.
In dit artikel wordt kort de klassieke hartaantasting bij SLE besproken en wordt dieper ingegaan op het probleem van versnelde en vroegtijdige coronaire atheromatose. De juiste verklaring hiervoor is nog niet helemaal duidelijk. De verschillende theorieën hieromtrent worden toegelicht en de preventieve maatregelen besproken.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.