ITEM METADATA RECORD
Title: Gepigmenteerde villonodulaire synovitis van het enkelgewricht
Authors: Aertgeerts, Maries ×
Vanermen, Bert
Dereymaeker, Greta
Lysens, Roeland
Fabry, Guy #
Issue Date: 1993
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:49
Abstract: Gepigmenteerde villonodulaire synovitis is een lokaal, invasief, niet metastaserende synoviale aantasting van ongekende oorsprong. Meestal is het letsel solidair, matig pijnlijk of asymptomatisch. Het kniegewricht is aangetast in 60% tot 80% van de gevallen en het enkelgewricht in 2 tot 9%.
De combinatie van klinisch, radiografisch, macroscopisch en histologisch onderzoek is noodzakelijk om tot de diagnose van gepigmenteerde villonodulaire synovitis te komen. De voorkeursbehandeling is lokale excisie voor de gelokaliseerde vorm en radicale synovectomie wat de diffuse vorm betreft. NMR-onderzoek is een recente waardevolle aanvulling in de moeilijke differentieel diagnose cvan dit letsel. Het belang van het NMR-onderzoek in dit kader wordt aangetoond.
Een kort literatuuroverzicht met gevalsbespreking wordt gegeven.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Physical Medicine and Revalidation Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.