ITEM METADATA RECORD
Title: Een vredesgezant worstelt met de Pacificatie van Gent. De vreemde wendingen van de vredesmissie in de Nederlanden van Jan van Noircarmes, baron van Selles (1577-1580)
Authors: Soen, Violet # ×
Issue Date: 2005
Publisher: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
Series Title: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis / Bulletin de la Commission Royale d'Histoire vol:171 pages:135-192
ISSN: 0001-415X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
SOEN Violet 2005 Selles.pdf Published 24511KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.