ITEM METADATA RECORD
Title: De pijnlijke schouder na een cerebro-vasculair accident
Authors: Lysens, Roeland ×
De Weerdt, Willy #
Issue Date: 1992
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:48 pages:1545-1552
Abstract: Schouderpijn is een frequent voorkomend epifenomeen na een cerebro-vasculair accident en kan een zware hypotheek leggen op de revalidatie van de patiënt. Door de spastische verlamming ontstaat een neerwaartse subluxatie van het gleno-humerale gewricht en een verstoring van het scapulo-humerale ritme, met inklemming van de weke delen structuren, waardoor de schouderlast veroorzaakt wordt. Ook onoordeelkundige positionering en aanpak van de patient bij transfers, verpleeghandelingen en dagelijkse activiteiten kunne traumatische letsels uitlokken. Een preventieve aanpak, gericht op het vermijden van uitlokkende factoren, is een obligate opdracht van het ganse behandelingsteam, met inbegrip van de familie.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Physical Medicine and Revalidation Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.