ITEM METADATA RECORD
Title: Worstelen met werkdruk: De ervaring van intensificatie bij leerkrachten in het basisonderwijs
Authors: Ballet, Katrijn ×
Kelchtermans, Geert #
Issue Date: Feb-2008
Series Title: Pedagogische Studiën vol:85 issue:1 pages:32-48
Abstract: De voorbije jaren hebben leerkrachten tal van veranderingen op zich zien afkomen. Vele van deze verwachtingen grijpen diep in op de dagelijkse praktijk van leerkrachten en gaan gepaard met toenemende werkdruk. In dit artikel rapporteren we over een onderzoek waarin de relatie tussen de verande-ringsoproepen enerzijds en de beleving van de beroeps-situatie door de leerkrachten anderzijds ontrafeld wordt. Meer bepaald wordt blootgelegd hoe processen van inter-pretatie en betekenisgeving binnen de specifieke culturele en structurele werkcondities van een concrete school de feitelijke impact van de veranderingen bepalen.
Vanuit een kwalitatief-interpretatieve benadering werd een meervoudige case study design opgezet en uitgevoerd in Vlaamse basisscholen. Het onderzoek vormt een verdieping en verfijning van de oorspronkelijke intensificatiethese van Apple (1986). Als bijdrage tot de theorievorming over de werkcondities van leerkrachten (teachers’ work lives) schuiven de auteurs als centrale notie het begrip ervaring van intensificatie naar voren. De analyse reveleert onder meer de complexe mediërende processen van bufferen en filteren door de werkcondities ten aanzien van oproepen tot verandering en nieuwe verwachtingen en laat ook zien welke centrale rol het professioneel zelfverstaan van de betrokken
leerkrachten daarin speelt.
ISSN: 0165-0645
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Teacher Training, Faculty of Psychology and Educational Sciences (-)
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ps_3_ballet.pdf Published 797KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.