ITEM METADATA RECORD
Title: Commentaar bij de wettelijke lijst van dopingsubstanties van de Vlaamse Executieve
Authors: Lysens, Roeland ×
Ostyn, Michel
Debackere, Michiel
Cochez, André #
Issue Date: 1989
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:45 issue:5 pages:271-281
Abstract: Ten gerieve van huisartsen en sportartsen, die niet zelden voor problemen staan bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan sportbeoefenaars, wordt commentaar gegeven op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 14 januari 1987. Dit werd uitgevaardigd tot aanpassing van de lijst van stoffen bedoeld bij de wet van 2 april 1965, waarbij de dopingpraktijk verboden wordt bij sportcompetities.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Physical Medicine and Revalidation Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.