ITEM METADATA RECORD
Title: Europa als leerplatform? De rol van de EU in het Belgische activeringsbeleid
Authors: Beckers, Mieke ×
Verschraegen, Gert
Berghman, Jos #
Issue Date: 2007
Publisher: Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement, Service des Publications
Series Title: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid vol:49 issue:4 pages:709-730
Abstract: Hoewel de lidstaten van de Europese Unie nog steeds binnen hun specifieke nationale setting vorm geven aan welvaartsstaat- en arbeidsmarkthervorming, staan Europese welvaartsstaten in toenemende mate onder invloed van Europese processen van beleidscoördinatie. Dit artikel gaat na in welke mate het activeringsbeleid in België beïnvloed en gevormd wordt door het Europese werkgelegenheidsbeleid. De analyse focust op het belangrijkste Europese instrument ter zake, met name de Europese Werkgelegenheidsstrategie (EWS). We onderzoeken of Europese bestuursinstrumenten zoals de EWS hervormings- en leerprocessen in de complexe Belgische beleidssetting op gang kunnen brengen, zowel op inhoudelijk als op institutioneel vlak. Het artikel argumenteert dat de EWS de Belgische beleidsvorming inzake werkgelegenheid hoofdzakelijk heeft beïnvloed op cognitief vlak, en in iets mindere mate op normatief en politiek vlak. De Europese beleidscoördinatie oefende met name een aanzienlijke cognitieve impact uit op de agendavorming, de probleemdefinitie en het taalgebruik in het arbeidsmarktbeleid. Op het normatieve vlak (normen en maatstaven) lijkt de EWS vooral succesvol geweest te zijn in het verhogen van de ambities en de vertaling daarvan in streefcijfers. Op het politieke vlak wijzen onze resultaten op een enigszins toegenomen verticale integratie en een intensere coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid.
ISSN: 0775-0234
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
20090707125351516.pdf Published 1625KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.