ITEM METADATA RECORD
Title: Reflectief ervaringsleren in de praktijk: een exemplarisch voorbeeld uit de lerarenopleiding
Authors: Kelchtermans, Geert
Deketelaere, Ann
Francken, Liesbeth
Janssens, Steven
Robben, Danny
Issue Date: 2001
Publisher: Wolters Plantyn
Host Document: Reflectief ervaringsleren voor leerkrachten. Een werkboek voor opleiders, nascholers en stagebegeleiders
ISBN: 90-301-7183-9 (paperback)
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Teaching and Learning Support, Faculty of Medicine
Teacher Training Education Sciences (-)
Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.