ITEM METADATA RECORD
Title: Francis Schüssler Fiorenza over de fundering van de kerk in het Nieuwe Testament
Authors: De Mey, Peter
Issue Date: 1999
Publisher: Averbode
Host Document: "Volk van God en gemeenschap van de gelovigen". Pleidooien voor een zorgzame kerkopbouw. Aangeboden aan Professor Robrecht Michiels bij zijn emeritaat
ISBN: 90-317-1506-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.