ITEM METADATA RECORD
Title: Non-discriminatie of positieve discriminatie: het individu of de groep?
Authors: Broeckaert, Bert
Issue Date: 1994
Publisher: Paleis der Academiën
Host Document: Democratie op het einde van de 20ste eeuw. Onderzoek en probleemgericht denken over de democratie bij jonge onderzoekers in Vlaanderen pages:289-313
ISBN: 90-6569-607-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Interdisciplinary Centre for Religious Studies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.