ITEM METADATA RECORD
Title: Het 'in natura' vereiste bij eigendomsvoorbehoud:de zakenrechtelijke gevolgen van de bewerking, vermenging en wederverkoop
Authors: Sagaert, Vincent # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht / Revue de droit commercial belge vol:2003 pages:779-787
ISSN: 0772-8050
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.