ITEM METADATA RECORD
Title: Het OCMW zoals de zee: geven en nemen?
Authors: Simoens, Dries
Issue Date: 2007
Publisher: Die Keure
Host Document: Socialezekerheidsrecht. Themiscahier 45 edition:1st pages:7-29
Abstract: Is OCMW-hulp nog steeds terugvorderbaar bij de onderhoudsplichtige familieleden van de geholpen persoon? Wanneer wordt door het OCMW teruggevorderd bij de (gewezen) benefiant?
ISBN: 978 90 8661 816 3
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.