ITEM METADATA RECORD
Title: De toegang van de vrouw tot het notarisambt
Authors: Stevens, Frederic
Issue Date: 2001
Publisher: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen / KADOC
Host Document: Vrouwenzaken-zakenvrouwen: facetten van vrouwelijk zelfstandig ondernemerschap in Vlaanderen, 1800-2000 / Heyrman, Peter en Van Molle, Leen (red.). - Gent-Leuven: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen-KADOC pages:173-180
Description: Onderzoekseenheid Romeins recht en rechtsgeschiedenis.
ISBN: 90-76686-08-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.