ITEM METADATA RECORD
Title: Palpatie en inspectie: nog steeds de meest eenvoudige en betrouwbare klinische evaluatie voor de bekkenbodem
Authors: Devreese, Anna Marie ×
Staes, Filip
De Weerdt, Willy #
Issue Date: May-2007
Publisher: Standaard Uitgeverij
Series Title: Tijdschrift voor Kinesitherapie vol:2 issue:2 pages:22-26
Abstract: Urinaire continentie vereist een gecoördineerde interactie tussen de verschillende mechanismen in het lichaam. Incontinente patiënten vertonen vaak een verkeerde of ontbrekende cocontractie tussen de bekkenbodem- en buikspieren. Dit verkeerde patroon komt bij incontinente vrouwen meer voor tijdens het hoesten dan tijdens vrijwillige contracties. Het falen van dit interactieve systeem kan leiden tot incontinentie.
De digitale palpatie in combinatie met visuele inspectie laat toe de dynamische multimusculaire activiteit en coördinatie van de buik- en bekkenbodemspieren te evalueren. De digitale palpatie van de bekkenbodemspieren (vaginaal toucher), gebaseerd op een gedetailleerde digitale schaal, is een betrouwbaar meetinstrument en laat toe de tonus, kracht en coördinatie van de oppervlakkige en diepe bekkenbodemspieren betrouwbaar te evalueren. Bovendien wordt ook de snelheid en uithouding van deze spieren geëvalueerd. De visuele inspectie meet op een betrouwbare manier de contractie bekkenbodemspieren en buikspieren (interobserver-betrouwbaarheid met kappa 0.91-1.00 voor de liggende, zittende en staande houding). De combinatie van een inwaartse verplaatsing van het perineum met een contractie van de diepe buikspieren wordt beschouwd als normaal (gecoördineerde contractie). Een neerwaartse beweging van het perineum in combinatie met een buitenwaartse verplaatsing van de buikwand wordt gedefinieerd als ongecoördineerd.
De digitale palpatie is essentieel in de evaluatie van de bekkenbodem en een pijler voor de visuele inspectie bij de klinische evaluatie van bekkenbodemspiertraining.
ISSN: 1782-7868
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group for Neuromotor Rehabilitation
Research Group for Musculoskeletal Rehabilitation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.