ITEM METADATA RECORD
Title: Fecale incontinentie bij ouderen: beoordeling en behandeling
Authors: Devreese, Anna Marie
Penninckx, Freddy
De Weerdt, Willy
Staes, Filip
Issue Date: 2008
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
Host Document: Jaarboek Fyssiotherapie Kinesitherapie edition:1 pages:177-187
Abstract: Fecale incontinentie (FI) is bij ouderen een veel voorkomende hygiënische handicap met een aanzienlijke financiële en relationele impact. De toenemende levensverwachting zorgt voor een stijging van het aantal fecaal incontinente ouderlingen. Als gevolg van het ongemak dat FI met zich brengt is het de tweede meest voorkomende reden voor hospitalisatie of plaatsing in een rust- en verzorgingstehuis. Onbehandelde fecale incontinentie kan behalve een ernstige psychosociale impact op de bejaarde leiden tot een langere hospitalisatie of een langdurige behandeling. FI vereist een multidisciplinaire, individueel aangepaste aanpak rekening houdend met de oorzaak van de problematiek . Er heerst een gebrek aan kennis over bestaande therapieën.
ISBN: 978 90 313 5072 8
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Group for Neuromotor Rehabilitation
Abdominal Surgical Oncology
Research Group for Musculoskeletal Rehabilitation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.