ITEM METADATA RECORD
Title: Recht op onderwijs en minderheden: de situatie van de kansarmen
Authors: Verhoeven, Jef ×
Kochuyt, Thierry #
Issue Date: 1995
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid issue:5-6 pages:350-357
Abstract: In het onderzoeksproject 'Armoede en Kansenongelijkheid in het Onderwijs'' stelden wij de vraag naar de mechanismen die deze kansenongelijkheid van de kansarmen in het onderwijs bepalen. Wij waren geïnteresseerd in de vraag hoe kinderen uit kansarme en arbeidersgezinnen op een bepaalde plaats in het onderwijssysteem zijn terechtgekomen. Studieloopbaan en studiekeuze zijn immers processen die niet enkel afhankelijk zijn van de intellectuele bekwaamheden van de leerlingen. De ruimere levensgeschiedenis van deze kinderen en hun gezinnen speelt hierin een rol. Daarom werd de biografische methode toegepast. In plaats van te werken met gestructureerde vragenlijsten vroegen wij negentien arbeidersjongeren en negentien kansarme jongeren (twaalf tot veertien jaar oud) en hun ouders hun schoolloopbaan en hun studiekeuze te reconstrueren. Deze verhalen werden aangevuld met interviews van hun leerkrachten, soms in aanwezigheid van de graad-coördinator of een PMS-adviseur. Op die wijze werden in de periode september 1993 — april 1994 voor elke case gemiddeld vier interviews afgenomen (met een minimum van 3,5u per case). Dit leverde bijna 2.000 pagina's uitgeschreven interviews. In deze bijdrage beperken wij ons tot een schets van de gezinssituatie en de schoolloopbaan van de kansarme jongeren.
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Recht op onderwijs en minderheden - de situatie van de kansarmen.pdfOA article Published 1244KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.