ITEM METADATA RECORD
Title: Architecture for every listener
Authors: Rychtarikova, Monika
Heylighen, Ann
Vermeir, Gerrit
Issue Date: 28-Nov-2007
Host Document: Mooi bedacht, nuttig toegepast. Symposium Proceedings pages:33-37
Conference: Mooi bedacht, nuttig toegepast. KVIV Symposium in combinatie met de 6de WTCB-Innovatiedag location:Brussel date:28 November 2007
Abstract: ‘Ontwerpen voor Iedereen’ (Universal Design, UD) beoogt gebouwen en omgevingen die toegankelijk, efficiënt en comfortabel zijn voor iedereen, en dit doorheen hun hele levensloop. In architectuur denkt men daarbij vaak direct aan toegankelijkheid. Akoestische voorwaarden kunnen
echter ook een belangrijk effect hebben: de bruikbaarheid voor auditieve communicatie en het
akoestisch comfort zijn belangrijke vereisten, zeker voor mensen bij wie de gehoorfunctie verzwakt is.
In onze studie onderzoeken we ‘akoestisch comfort for iedereen’ in de context van de Grote Aula van
het Maria Theresiacollege in Leuven, die een beschermd monument is en aan een grondige opfrisbeurt
toe is. De studie gebruikt state-of-the-art akoestische meet-, simulatie- en evaluatietechnieken om de
diverse opties voor aangepaste ruimteakoestische voorzieningen tegen elkaar af te wegen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Department of Architecture - miscellaneous
Soft Matter and Biophysics
Building Physics Section

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
07Rychtarikova.pdfMain article Published 452KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.