ITEM METADATA RECORD
Title: Vaccinatie tegen hepatitis A en hepatitis B bij reizigers
Authors: Van Ranst, Marc ×
Frans, Johan
Struyf, Frank #
Issue Date: 15-Jun-2001
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:57 issue:12 pages:837-840
Abstract: In de meeste geïndustrialiseerde landen merkt men een toename van hepatitis A en hepatitis B als importpathologie bij toeristen en migranten uit landen met een hoger voorkomen van endemische ziekten.
De hepatitis-A- en hepatitis-B-virussen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit door een hevig verlopende hepatitis, cirrose en hepatocellulair carcinoom.
Voor beide virale aandoeningen werden doeltreffende en uiterst veilige monovalente vaccins ontwikkeld. Recentelijk werd tevens een bivalent hepatitis-A+B-vaccin op de markt gebracht. Specifieke aandacht voor vaccinatie van reizigers en migranten biedt zeker de mogelijkheid om de individuele reiziger voldoende te beschermen, en om de incidentie van hepatitis A en hepatitis B in ons land verder te laten afnemen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.