ITEM METADATA RECORD
Title: Abdominaal cystisch lymfangioom
Authors: Van Ranst, Marc ×
Baeten, Y
Van de Kerckhof, J #
Issue Date: 1990
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:46 issue:11 pages:843-847
Abstract: Een geval van abdominaal cystisch lymfangioom ter hoogte van de serosa van het colon transversum wordt voorgesteld.
Over de ontstaanswijze van dit zeldzame ruimteïnnemend proces bestaan verschillende hypothesen. De aspecifieke symptomatologie en het ontbreken van pathognomonische resultaten bij technische onderzoeken maken een pre-operatieve diagnose uiterst moeilijk. Pas na een patholoog-anatomisch onderzoek van het resectiestuk kan men de zekerheidsdiagnose stellen. De behandeling is bij voorkeur chirurgisch.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.