ITEM METADATA RECORD
Title: Winterbraken, een explosieve voedselvergiftiging
Authors: Van Ranst, Marc # ×
Issue Date: Apr-2002
Series Title: UZ Gezondheidsbrief issue:127 pages:6-8
Abstract: Enige tijd geleden moesten in Glasgow in Schotland twee ziekenhuizen gesloten worden omwille van een acute uitbraak van braken en diarree. De Britten spraken van winter vomiting. Bij ons is deze infectie minder goed bekend, maar dat betekent niet dat ons land ervan gespaard blijft. De oorzaak zijn een groepje van zogenaamde Norwalk-like virussen. Gelukkig is winterbraken geen levensbedreigende aandoening. Maar ze is wel onaangenaam en zeer besmettelijk.
ISSN: 0778-7243
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.