ITEM METADATA RECORD
Title: De evolutie in de interne organisatie van het Belgisch medisch beroep in de 19de eeuw. Enkele bedenkingen bij de professieliteratuur
Authors: Schepers, Rita # ×
Issue Date: 1983
Publisher: K.U.Leuven
Series Title: Politica: sociale wetenschappen en beleid vol:33 issue:1 pages:3-27
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.