ITEM METADATA RECORD
Title: Het begrip 'onderneming' en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen in het Europees gemeenschapsrecht. Noot bij Hof van Justitie, arrest van 2 oktober 1991 (Case C-7/90, Vandevenne)
Authors: Wouters, Jan ×
Wytinck, P. #
Issue Date: 1992
Publisher: Biblo
Series Title: Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap pages:163-173
ISSN: 0775-3969
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit International and Foreign Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.