ITEM METADATA RECORD
Title: Epstein-Barr virus, een virus dat kussend verspreid wordt
Authors: Van Ranst, Marc # ×
Issue Date: Feb-2002
Series Title: UZ Gezondheidsbrief issue:125 pages:4-5
Abstract: In het Engels hebben ze een typische uitdrukking voor de acute ziekte die volgt op een besmetting met het Epstein-Barr virus: "kissing disease". Verwonderlijk is dit niet, want de infectie manifesteert zich het sterkst bij tieners en jongvolwassenen die het genot van kussen ontdekken. Gewoonlijk geneest de ziekte spontaan, maar soms sleept dat toch maanden aan. Sommige mensen voelen zich tijdens de infectie ook enorm vermoeid, maar het virus is géén oorzaak van het chronisch vermoeidheidssyndroom.
ISSN: 0778-7243
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.