ITEM METADATA RECORD
Title: Vaccinatie tegen griep: indicaties
Authors: Van Ranst, Marc # ×
Issue Date: 1999
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:55 pages:465-466
Abstract: Heeft het zin jonge, gezonde mensen te vaccineren tegen griep? Is het beter de ziekte door te maken? Er wordt gesteld dat de immuniteit na de ziekte van betere kwaliteit zou zijn. Anderzijds is het zo dat de ziekte voor veel jonge mensen zeer ongelegen komt (werkonbekwaamheid, studenten in de examenperiode,...).
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.