ITEM METADATA RECORD
Title: Mond-en-klauwzeer treft zeer uitzonderlijk ook mensen
Authors: Van Ranst, Marc ×
Hooyberghs, Jozef #
Issue Date: Apr-2001
Series Title: UZ Gezondheidsbrief issue:115 pages:1-2
Abstract: Mensen kunnen besmet raken met het mond-en-klauwzeer virus, maar het is uitermate zeldzaam dat er iemand effectief ziek door wordt. Belangrijker is dat mensen het virus in de neus kunnen meedragen en zo kunnen doorgeven. Om dit risico uit te sluiten, wordt een quarantaineregel gehanteerd van 72 uur.
ISSN: 0778-7243
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.