ITEM METADATA RECORD
Title: Dossier griep: Hoe moet het nu?
Other Titles: Vogelgriep en de mens
Authors: Van Ranst, Marc # ×
Issue Date: Oct-2005
Series Title: UZ Gezondheidsbrief issue:169 pages:9-14
Abstract: De laatste maanden is er enorm veel te doen over griep. Vooral de berichtgeving over de vogelgriep en de dreiging van een nieuwe pandemische griep voor mensen overstemt alles. Helaas worden er echter ook geregeld foute berichten de wereld ingestuurd. Wat de toekomst zal brengen, weet niemand, maar ondertussen kunnen we al wel nuttige maatregelen nemen. Zich laten vaccineren tegen de gewone wintergriep behoort daar voor de risicogroepen zeker toe.

Sinds 2003 zijn er 121 mensen van wie bekend is dat ze besmet werden door de vogelgriep. Ongeveer de helft, namelijk 62 mensen, is aan de infectie overleden. Het risico op overlijden is vooral groot voor zeer jonge mensen. Maar toch is de vogelgriep momenteel nog niet echt gevaarlijk voor de mens.
ISSN: 0778-7243
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.