ITEM METADATA RECORD
Title: Geneesmiddelen tegen griep
Authors: Van Ranst, Marc # ×
Issue Date: Dec-2005
Series Title: UZ Gezondheidsbrief issue:171 pages:4-5
Abstract: De hoop van iedereen die betrokken is in de strijd tegen griep berust op het tijdig klaar krijgen van voldoende vaccins tegen welke griepstam dan ook. Lukt dit niet dan moeten andere maatregelen genomen worden. Gelukkig beschikken we tegenwoordig over specifieke, antivirale geneesmiddelen, maar we moeten ze wel op de juiste manier gebruiken.
ISSN: 0778-7243
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.